TD-VINA

Featured products
Picture of Beaker Low Form (Cốc Dạng Thấp)

Beaker Low Form (Cốc Dạng Thấp)

Cốc thấp thành 10ml, 25ml, ... 3000ml. NSX: GL...

VND

Picture of Beaker Tall Form (Cốc Dạng Cao)

Beaker Tall Form (Cốc Dạng Cao)

Cốc cao thành 50ml, 100ml, ... 600ml. NSX: GLA...

VND

Picture of BÌNH ĐỊNH MỨC GLASSCO

BÌNH ĐỊNH MỨC GLASSCO

20ml , 50ml , 100ml , 200ml . Xuất xứ: Ấn Độ

82.000 VND

Picture of CAMERA MICROSCOPE  U203

CAMERA MICROSCOPE U203

U203 1~50/200X USB Digital Microscope Magnifier...

VND

Picture of Cốc Cao Thành 400ml

Cốc Cao Thành 400ml

Cốc cao thành 50ml, 100ml, ... 600ml. NSX: GLA...

VND

Picture of Cốc Thấp Thành 100ml

Cốc Thấp Thành 100ml

Cốc thấp thành 10ml, 25ml, ... 3000ml. NSX: GL...

VND

Picture of CỐC THẤP THÀNH 10ml

CỐC THẤP THÀNH 10ml

Cốc thấp thành 10ml, 25ml, ... 3000ml. NSX: GL...

VND

Picture of Cốc Thấp Thành 25ml

Cốc Thấp Thành 25ml

Cốc thấp thành 10ml, 25ml, ... 3000ml. NSX: GL...

VND

Picture of Cốc Thấp Thành 50ml

Cốc Thấp Thành 50ml

Cốc thấp thành 10ml, 25ml, ... 3000ml. NSX: GL...

VND

Picture of Cốc Thí Nghiệm 1000ml

Cốc Thí Nghiệm 1000ml

Cốc cao thành 50ml, 100ml, ... 600ml. NSX: GLA...

VND

Picture of Cốc Thí Nghiệm 250ml

Cốc Thí Nghiệm 250ml

Cốc thấp thành 10ml, 25ml, ... 3000ml. NSX: GL...

VND

Picture of Cốc Thủy Tinh 150ml

Cốc Thủy Tinh 150ml

Cốc thấp thành 10ml, 25ml, ... 3000ml. NSX: GL...

VND

Picture of Cốc Thủy Tinh 600ml

Cốc Thủy Tinh 600ml

Cốc cao thành 50ml, 100ml, ... 600ml. NSX: GLA...

VND

Picture of CUVET Thủy Tinh Thạch Anh 1-2902-04

CUVET Thủy Tinh Thạch Anh 1-2902-04

Dimension (mm): 12,5×12,5×45. Light Parth Leng...

VND

Picture of Dưỡng kiểm lỗ EGS Series Eisen

Dưỡng kiểm lỗ EGS Series Eisen

Mã sản phẩm: EGS Series NSX: Eisen

VND

Picture of DƯỠNG KIỂM REN NGOÀI

DƯỠNG KIỂM REN NGOÀI

Vòng kiểm tra sai số cho phép của sản phẩm ren....

VND

Picture of DƯỠNG KIỂM REN TRONG JIS, ISO

DƯỠNG KIỂM REN TRONG JIS, ISO

NSX: Sokuhansha. Japan. Vòng kiểm tra sai số c...

VND

Picture of Erlenmeyer Flasks

Erlenmeyer Flasks

Side: 25mm, 50mm...5000mm. NSX: GLASSCO

VND

Picture of Erlenmeyer Flasks With Joint

Erlenmeyer Flasks With Joint

Side: 25mm, 50mm...5000mm. NSX: GLASSCO

VND

Picture of Nhiệt kế kỹ thuật số GM1361

Nhiệt kế kỹ thuật số GM1361

Temperature Range: -10C ~ 50C (-20C~50C K-type)...

VND

Picture of NHIỆT KẾ SATO SK-L200THIIa

NHIỆT KẾ SATO SK-L200THIIa

Phạm vi đo :-15 to 65.0°C, độ chính xác: Phạm v...

VND

Picture of NHIỆT KẾ SATO SK-L400T

NHIỆT KẾ SATO SK-L400T

Phạm vi đo :-202.0 to 1.372°C

VND

Picture of NHIỆT KẾ TỰ GHI TR-71WF

NHIỆT KẾ TỰ GHI TR-71WF

Nhiệt kế TR-71WF. Có 2 cảm biến tích hợp bên ng...

VND

Picture of PHỄU ĐONG GLASSCO

PHỄU ĐONG GLASSCO

Phễu đong. Side: 25, 35 ... (mm). Made of Glass

VND

Picture of Phễu lọc thủy tinh

Phễu lọc thủy tinh

Side: 25, 35, 38, 40 ...(mm). Made of Glass

VND

Picture of SATOKEIRYOKI SK-250WPII-N

SATOKEIRYOKI SK-250WPII-N

Phạm vi đo: -50°C to 250°C, SWPII-01M is included.

VND

Picture of SS-31A

SS-31A

Máy đo độ mặn - nhiệt độ SS-31A

VND