TD-VINA

Sản phẩm nổi bật
Ảnh của Beaker Low Form (Cốc Dạng Thấp)

Beaker Low Form (Cốc Dạng Thấp)

Cốc thấp thành 10ml, 25ml, ... 3000ml. NSX: GL...

VND

Ảnh của Beaker Tall Form (Cốc Dạng Cao)

Beaker Tall Form (Cốc Dạng Cao)

Cốc cao thành 50ml, 100ml, ... 600ml. NSX: GLA...

VND

Ảnh của BÌNH ĐỊNH MỨC GLASSCO

BÌNH ĐỊNH MỨC GLASSCO

20ml , 50ml , 100ml , 200ml . Xuất xứ: Ấn Độ

82.000 VND

Ảnh của CAMERA MICROSCOPE  U203

CAMERA MICROSCOPE U203

U203 1~50/200X USB Digital Microscope Magnifier...

VND

Ảnh của Cốc Cao Thành 400ml

Cốc Cao Thành 400ml

Cốc cao thành 50ml, 100ml, ... 600ml. NSX: GLA...

VND

Ảnh của Cốc Thấp Thành 100ml

Cốc Thấp Thành 100ml

Cốc thấp thành 10ml, 25ml, ... 3000ml. NSX: GL...

VND

Ảnh của CỐC THẤP THÀNH 10ml

CỐC THẤP THÀNH 10ml

Cốc thấp thành 10ml, 25ml, ... 3000ml. NSX: GL...

VND

Ảnh của Cốc Thấp Thành 25ml

Cốc Thấp Thành 25ml

Cốc thấp thành 10ml, 25ml, ... 3000ml. NSX: GL...

VND

Ảnh của Cốc Thấp Thành 50ml

Cốc Thấp Thành 50ml

Cốc thấp thành 10ml, 25ml, ... 3000ml. NSX: GL...

VND

Ảnh của Cốc Thí Nghiệm 1000ml

Cốc Thí Nghiệm 1000ml

Cốc cao thành 50ml, 100ml, ... 600ml. NSX: GLA...

VND

Ảnh của Cốc Thí Nghiệm 250ml

Cốc Thí Nghiệm 250ml

Cốc thấp thành 10ml, 25ml, ... 3000ml. NSX: GL...

VND

Ảnh của Cốc Thủy Tinh 150ml

Cốc Thủy Tinh 150ml

Cốc thấp thành 10ml, 25ml, ... 3000ml. NSX: GL...

VND

Ảnh của Cốc Thủy Tinh 600ml

Cốc Thủy Tinh 600ml

Cốc cao thành 50ml, 100ml, ... 600ml. NSX: GLA...

VND

Ảnh của CUVET Thủy Tinh Thạch Anh 1-2902-04

CUVET Thủy Tinh Thạch Anh 1-2902-04

Dimension (mm): 12,5×12,5×45. Light Parth Leng...

VND

Ảnh của DƯỠNG KIỂM REN NGOÀI

DƯỠNG KIỂM REN NGOÀI

Vòng kiểm tra sai số cho phép của sản phẩm ren....

VND

Ảnh của Nhiệt kế kỹ thuật số GM1361

Nhiệt kế kỹ thuật số GM1361

Temperature Range: -10C ~ 50C (-20C~50C K-type)...

VND

Ảnh của NHIỆT KẾ SATO SK-L200THIIa

NHIỆT KẾ SATO SK-L200THIIa

Phạm vi đo :-15 to 65.0°C, độ chính xác: Phạm v...

VND

Ảnh của NHIỆT KẾ SATO SK-L400T

NHIỆT KẾ SATO SK-L400T

Phạm vi đo :-202.0 to 1.372°C

VND

Ảnh của NHIỆT KẾ TỰ GHI TR-71WF

NHIỆT KẾ TỰ GHI TR-71WF

Nhiệt kế TR-71WF. Có 2 cảm biến tích hợp bên ng...

VND

Ảnh của PHỄU ĐONG GLASSCO

PHỄU ĐONG GLASSCO

Phễu đong. Side: 25, 35 ... (mm). Made of Glass

VND

Ảnh của Phễu lọc thủy tinh

Phễu lọc thủy tinh

Side: 25, 35, 38, 40 ...(mm). Made of Glass

VND

Ảnh của SATOKEIRYOKI SK-250WPII-N

SATOKEIRYOKI SK-250WPII-N

Phạm vi đo: -50°C to 250°C, SWPII-01M is included.

VND

Ảnh của SS-31A

SS-31A

Máy đo độ mặn - nhiệt độ SS-31A

VND