TD-VINA

Sản phẩm nổi bật
Ảnh của Beaker Low Form (Cốc Dạng Thấp)

Beaker Low Form (Cốc Dạng Thấp)

Cốc thấp thành 10ml, 25ml, ... 3000ml. NSX: GL...

VND

Ảnh của Beaker Tall Form (Cốc Dạng Cao)

Beaker Tall Form (Cốc Dạng Cao)

Cốc cao thành 50ml, 100ml, ... 600ml. NSX: GLA...

VND

Ảnh của BÌNH ĐỊNH MỨC GLASSCO

BÌNH ĐỊNH MỨC GLASSCO

20ml , 50ml , 100ml , 200ml . Xuất xứ: Ấn Độ

82.000 VND

Ảnh của CAMERA MICROSCOPE  U203

CAMERA MICROSCOPE U203

U203 1~50/200X USB Digital Microscope Magnifier...

VND

Ảnh của Cốc Cao Thành 400ml

Cốc Cao Thành 400ml

Cốc cao thành 50ml, 100ml, ... 600ml. NSX: GLA...

VND

Ảnh của Cốc Thấp Thành 100ml

Cốc Thấp Thành 100ml

Cốc thấp thành 10ml, 25ml, ... 3000ml. NSX: GL...

VND

Ảnh của CỐC THẤP THÀNH 10ml

CỐC THẤP THÀNH 10ml

Cốc thấp thành 10ml, 25ml, ... 3000ml. NSX: GL...

VND

Ảnh của Cốc Thấp Thành 25ml

Cốc Thấp Thành 25ml

Cốc thấp thành 10ml, 25ml, ... 3000ml. NSX: GL...

VND

Ảnh của Cốc Thấp Thành 50ml

Cốc Thấp Thành 50ml

Cốc thấp thành 10ml, 25ml, ... 3000ml. NSX: GL...

VND

Ảnh của Cốc Thí Nghiệm 1000ml

Cốc Thí Nghiệm 1000ml

Cốc cao thành 50ml, 100ml, ... 600ml. NSX: GLA...

VND

Ảnh của Cốc Thí Nghiệm 250ml

Cốc Thí Nghiệm 250ml

Cốc thấp thành 10ml, 25ml, ... 3000ml. NSX: GL...

VND

Ảnh của Cốc Thủy Tinh 150ml

Cốc Thủy Tinh 150ml

Cốc thấp thành 10ml, 25ml, ... 3000ml. NSX: GL...

VND

Ảnh của Cốc Thủy Tinh 600ml

Cốc Thủy Tinh 600ml

Cốc cao thành 50ml, 100ml, ... 600ml. NSX: GLA...

VND

Ảnh của Copy of Beaker Low Form (Cốc Dạng Thấp)

Copy of Beaker Low Form (Cốc Dạng Thấp)

Cốc thấp thành 10ml, 25ml, ... 3000ml. NSX: GL...

VND

Ảnh của Erlenmeyer Flasks

Erlenmeyer Flasks

Side: 25mm, 50mm...5000mm. NSX: GLASSCO

VND

Ảnh của Erlenmeyer Flasks With Joint

Erlenmeyer Flasks With Joint

Side: 25mm, 50mm...5000mm. NSX: GLASSCO

VND

Ảnh của Nhiệt kế hồng ngoại  DT8750

Nhiệt kế hồng ngoại DT8750

Phạm vi đo -50 ℃ ~ 750 ℃ (-58 ℉ ~ 1382 ℉) Độ c...

VND

Ảnh của Nhiệt kế kỹ thuật số GM1361

Nhiệt kế kỹ thuật số GM1361

Temperature Range: -10C ~ 50C (-20C~50C K-type)...

VND

Ảnh của NHIỆT KẾ SATO SK-L200THIIa

NHIỆT KẾ SATO SK-L200THIIa

Phạm vi đo :-15 to 65.0°C, độ chính xác: Phạm v...

VND

Ảnh của NHIỆT KẾ SATO SK-L400T

NHIỆT KẾ SATO SK-L400T

Phạm vi đo :-202.0 to 1.372°C

VND

Ảnh của NHIỆT KẾ TỰ GHI TR-71WF

NHIỆT KẾ TỰ GHI TR-71WF

Nhiệt kế TR-71WF. Có 2 cảm biến tích hợp bên ng...

VND

Ảnh của PHỄU ĐONG GLASSCO

PHỄU ĐONG GLASSCO

Phễu đong. Side: 25, 35 ... (mm). Made of Glass

VND

Ảnh của Phễu lọc thủy tinh

Phễu lọc thủy tinh

Side: 25, 35, 38, 40 ...(mm). Made of Glass

VND

Ảnh của SATOKEIRYOKI SK-250WPII-N

SATOKEIRYOKI SK-250WPII-N

Phạm vi đo: -50°C to 250°C, SWPII-01M is included.

VND