Nhà sản xuất GLASSCO
Có sẵn

BÌNH ĐỊNH MỨC GLASSCO

20ml , 50ml , 100ml , 200ml . Xuất xứ: Ấn Độ
Mã đặt hàng Mô tả Đơn giá Thời gian giao hàng
130.223.02A Bình định mức 20ml, 0.04 A, 10/19, nắp nhựa 82.000 Hàng có sẵn
130.223.04 Bình định mức 50ml, 0.06A, 12/21, nắp nhựa 92.000 Hàng có sẵn
130.223.05B Bình định mức 100ml, 0.1A, 12/21, nắp nhựa 115.000 Hàng có sẵn
130.223.06 Bình định mức 200ml, 0.15A, 14/23, nắp nhựa 147.000 Hàng có sẵn