Nhà sản xuất AS ONE
Có sẵn

CUVET Thủy Tinh Thạch Anh 1-2902-04

Dimension (mm): 12,5×12,5×45. Light Parth Length x Light Path Width (mm): 10×10

Order No.

Model No.

Dimensions (mm)

Light Path Length (mm)

Capacity

Ref.No

1-2902-01

Q-101

3.5×12.5×45

1×10

0.35

113,660

1-2902-02

Q-102

4.5×12.5×45

2×10

0.7

113,660

1-2902-03

Q-103

7.5×12.5×45

5×10

1.7

113,660

1-2902-04

Q-104

12.5×12.5×45

10×10

3.5

113,660

1-2902-05

Q-105

22.5×12.5×45

20×10

7

113,660

1-2902-06

Q-106

32.5×12.5×45

30×10

10.5

113,660

1-2902-07

Q-107

42.5×12.5×45

40×10

14

113,660

1-2902-08

Q-108

52.5×12.5×45

50×10

17.5

113,660

1-2902-09

Q-109

102.5×12.5×45

100×10

35

113,660

CUVET Thủy Tinh Thạch Anh 1-2902-04, 30/03/2017 10:41 SA
Từ: Tam
chất lượng rất tốt
Nhận xét này có hữu ích? 0 0