Nhà sản xuất TECLOCK
Có sẵn

Đồng hồ so điện tử TECLOCK (Standard Model) phạm vi đo 12.7mm và 25.4mm

Đồng hồ so điện tử TECLOCK phiên bản tiêu chuẩn (Standard Model) có phạm vi đo 12.7mm và 25.4mm; Độ chia: 0.01mm/0.001mm.

Thông tin sản phẩm:

  • Phạm vi đo: 12.7mm, 2 model: PC-440J, PC-465J
  • Phạm vi đo: 25.4mm, 2 model: PC-450J-f, PC-455J-f

Thông số kỹ thuật: