Manufacturer MITUTOYO
Availability

Dưỡng đo bán kính (Radius gages)

- Dùng để đo bán kính cung tròn các chi tiết. Chế tạo từ vật liệu thép không rỉ.
- Mỗi lá đo là một chuẩn bán kính theo thông số trên số lượng lá của mỗi bộ.

STT MÃ ĐẶT HÀNG PHẠM VI ĐO ĐỘ CHIA (mm) SỐ LÁ ĐO GHI CHÚ
1 186-110 0.4 - 6mm 0.25/0.5 18  
2 186-902 0.5 - 13mm 0.5 26  
3 186-105 1 - 7mm 0.25/0.5 34  
4 186-106 7.5 - 15mm 0.5 32  
5 186-107 15.5 - 25mm 0.5/1 20