Nhà sản xuất GLASSCO
Có sẵn

Phễu lọc thủy tinh

Side: 25, 35, 38, 40 ...(mm). Made of Glass