HITACHI

 Thiết kế một thế giới hoàn toàn mới:

Từ phát minh đến đổi mới là cả một quá trình đầy sáng tạo và tại HITACHI, chúng tôi sử dụng sức mạnh sáng tạo đó để thiết kế nên các giải pháp đột phá mở đường cho một thế giới phát triển nhanh hơn, thông minh hơn và bền vững hơn.Chúng tôi thực hiện hóa điều này bằng cách sáng tạo ra những giải pháp mới giúp cuộc sống của bạn trở nên dễ dàng hơn, và thường xuyên cải tiến các giải pháp này để giúp bạn đạt được nhiều thành quả tốt hơn nữa. Giúpcuộc sống trở nên dễ dàng và thoải mái hơn, cũng là bí quyết giúp  chúng tôi tồn tại và phát triển. Điều khiến chúng tôi trở nên cách biệt là cách thức mà chúng tôi sáng tạo vì một cuộc sông tốt đẹp hơn cho các thế hệ hiện tại và tương lai. Sứ mệnh của chúng tôi là biến các công nghệ, giải pháp, hệ thống và các cơ sở hạ tầng thành những công cụ giúp bạn đạt được những điều mà ngay chính bạn cũng chưa ngờ tới. Ngày nay chúng tôi đang nổ lực mang đến cho bạn các tiến bộ vượt bật trong tương lai.