ISCAR

Các cơ sở kiểm soát chất lượng bao gồm các phòng thí nghiệm luyện kim, kiểm tra kim loại thô, một thủ tục kiểm tra trực tuyến và một trung tâm gia công để thử nghiệm hiệu suất công cụ và kiểm tra sản phẩm cuối cùng. ISCAR cũng điều hành một trung tâm thử nghiệm hiệu suất công cụ phức tạp, nơi hàng chục công cụ khác nhau để trình thử nghiệm gắng sức trong điều kiện môi trường sôi. 
Khách hàng có thể tự do thực hiện các thử nghiệm trong tiến trình, hoặc thông qua các màn hình kính an toàn hoặc theo thời gian thực quan sát camera video. Kết quả được theo dõi và lập bảng trên máy tính và so sánh với thiết kế tiêu chuẩn hiệu suất. Sản phẩm hoàn thành được kiểm tra trước khi vận chuyển để đảm bảo giao hàng chất lượng tốt nhất. 
ISCAR đã được chứng nhận bởi Viện Tiêu chuẩn có uy tín, như đang được tuân thủ đầy đủ với chất lượng và sức khỏe môi trường và Nghề nghiệp và Tiêu chuẩn quản lý An toàn - AS9100 Rev C, ISO 9001: 2008 , ISO 14001: 2004, OHSAS 18001: 2007.