Có sẵn

Panme đo trong (inside micrometers)

- Dùng để đo đường kính trong các loại ống. đo khe hở, rãnh...
- Thiết kế chuẩn gọn nhẹ, dễ sử dụng. độ chính xác cao.
- Độ chính xác cao, đọc kết quả đo trên màn hình hiển thị LCD (thước điện tử) và trên
vạch chia (thước cơ).

STT MÃ ĐẶT HÀNG PHẠM VI ĐO ĐỘ CHIA ĐỘ CHÍNH XÁC GHI CHÚ
1 145-185 5 - 30mm 0.01mm ±5μm Cơ khí
2 145-186 25 - 50mm ±6μm
3 145-187 50 - 75mm ±7μm
4 145-188 75 - 100mm ±8μm
5 145-189 100 - 125mm ±9μm
6 145-190 125 - 150mm
7 345-250-10 5 - 30mm 0.001mm ±5μm điện tử
8 345-251-10 25 - 50mm ±6μm