Nhà sản xuất GLASSCO
Có sẵn

PHỄU ĐONG GLASSCO

Phễu đong. Side: 25, 35 ... (mm). Made of Glass