SPREW

Dụng cụ cơ khí, mũi khoan, mũi taro dùng với tốc độ cao chính xác trong chế tạo cơ khí, công nghiệp.