BÌNH ĐỊNH MỨC DURAN

Products include VAT
3741
Need more advice? Hotline/Zalo: 0905 412 411 - 0938 861 947
Competitive price
100% genuine product
Fast delivery
Xuất xứ: Đức
DETAILS

BÌNH ĐỊNH MỨC DURAN

Mã đặt hàng Mô tả
216780807 Bình định mức 10ml, 0.025 A, 7/16, nắp nhựa
216781203 Bình định mức 20ml, 0.04 A, 10/19, nắp nhựa
216781409 Bình định mức 25ml, 0.04A, 10/19, nắp nhựa
216781709 Bình định mức 50ml, 0.06A, 12/21, nắp nhựa
216782405 Bình định mức 100ml, 0.1A, 12/21, nắp nhựa
216783204 Bình định mức 200ml, 0.15A, 14/23, nắp nhựa
216783607 Bình định mức 250ml, 0.15A, 14/23, nắp nhựa
216784406 Bình định mức 500ml, 0.25A, 19/26, nắp nhựa
216785402 Bình định mức 1000ml, 0.4A, 24/29, nắp nhựa