BỘ CĂN LÁ (THICKNESS GAUGES) – MITUTOYO

Products include VAT
3943
Need more advice? Hotline/Zalo: 0905 412 411 - 0938 861 947
Competitive price
100% genuine product
Fast delivery
Dùng để đo khe hở giữa các chi tiết. Chế tạo từ vật liệu thép không rỉ.
DETAILS

BỘ CĂN LÁ (THICKNESS GAUGES) – MITUTOYO

– Dùng để đo khe hở giữa các chi tiết. Chế tạo từ vật liệu thép không rỉ.
– Mỗi lá đo là một độ dày chuẩn theo thông số độ chia trên số lượng lá của mỗi bộ.

STT MÃ ĐẶT HÀNG PHẠM VI ĐO ĐỘ CHIA LÁ THÉP GHI CHÚ
1 184-304S 0.05-1mm 20 lá: 0.05-1mm bước 0.05mm Lá dài 150mm
2 184-303S 0.05-1mm 28 lá: 0.05-0.15 bước 0.01mm,
0.2-1mm bước 0.05mm
Lá dài 150mm
3 184-313S 0.05-1mm Lá dài 150mm
4 184-302S 0.03-0.5mm 13 lá: 0.03-0.1mm bước 0.01mm,
0.2-0.5mm bước 0.1mm,0.15mm
Lá dài 150mm
5 184-307S 0.03-0.5mm Lá dài 150mm