Đĩa PETRI

Products include VAT
3722
Need more advice? Hotline/Zalo: 0905 412 411 - 0938 861 947
Competitive price
100% genuine product
Fast delivery
Nhà sản xuất: Duran-Đức
DETAILS

Đĩa PETRI

STT MÃ HÀNG  TÊN HÀNG HÃNG SX
1 1184071 Đĩa petri TT 90x15mm Duran-Đức
2 237554608 Đĩa petri TT 100x15mm Duran-Đức
3 237554805 Đĩa petri TT 100x20mm Duran-Đức