Dial Indicator (Độ chia 0.01mm) Model TM-110, TM-110R, TM-110D, TM-110-4A, TM-110PW, TM-110P, TM-105, TM-105W, TM-5106, TM-5105

Products include VAT
4045
Need more advice? Hotline/Zalo: 0905 412 411 - 0938 861 947
Competitive price
100% genuine product
Fast delivery
- Dùng để so sánh các vị trí với nhau hoặc với điểm chuẩn có độ nhạy cao. - Khoảng cách tỷ lệ (1 thang đo), tùy thuộc vào mục đích sử dụng chia làm 6 loại là 0.0005mm, 0.001mm, 0.005mm, 0.01mm, 0.05mm, 0.1mm. - Phạm vi đo tối thiểu từ 0.08mm đến 150mm. - Thiết kế chuẩn, gọn nhẹ, dễ sử dụng. - Đọc kết quả trên đồng hồ.
DETAILS

Dial Indicator (Độ chia 0.01mm) Model TM-110, TM-110R, TM-110D, TM-110-4A, TM-110PW, TM-110P, TM-105, TM-105W, TM-5106, TM-5105

Model

Measuring Range

(Free Stroke)

(mm)

Graduation

(mm)

Repeatability

(µm)

Indication Error(µm)

Hysteresis

(µm)

Standard Contact Point

Measuring Force (N)

Weight

(g)

Adjacent Error

½ Revolution

1 Revolution

2 Revolution

Total Range

TM-101

10

0.01

5

8

±9

±10

±15

±15

5

ZS-017

1.4 or less

110

TM-110R

10

0.01

5

8

±9

±10

±15

±15

5

ZS-017

1.4 or less

110

TM-110D

10

0.01

5

8

±9

±10

±15

±15

5

ZS-017

1.4 or less

115

TM-110-4A

10

0.01

5

8

±9

±10

±15

±15

5

ZS-017

1.4 or less

110

TM-110PW

10

0.01

5

8

±9

±10

±15

±15

5

ZS-028

1.4 or less

150

TM-110P

10

0.01

5

8

±9

±10

±15

±15

5

ZS-017

1.4 or less

110

TM-105

5

0.01

5

8

±9

±10

±12

±12

5

ZS-017

1.4 or less

110

TM-105W

5

0.01

5

8

±9

±10

±12

±12

5

ZS-017

1.4 or less

110

TM-5106

5

0.01

3

7

±8

±9

±10

±12

5

ZS-017

1.4 or less

145

TM-5105

5

0.005

3

7

±8

±9

±10

±12

5

ZS-017

1.4 or less

145