Đòng hồ so cơ khí (DIAL INDICATORS).

Products include VAT
4037
Need more advice? Hotline/Zalo: 0905 412 411 - 0938 861 947
Competitive price
100% genuine product
Fast delivery
Mitutotyo - Dùng để so sánh các vị trí với nhau hoặc với điểm chuẩn có độ nhạy cao
DETAILS

Đòng hồ so cơ khí (DIAL INDICATORS).

– Dùng để so sánh các vị trí với nhau hoặc với điểm chuẩn có độ nhạy cao.
– Khi sử dụng phải có đồ giá giữ cố định đồng hồ.
– Độ chính xác cao.
– Thiết kế chuẩn, gọn nhẹ, dễ sử dụng.
– Đọc kết quả trên đồng hồ.

STT MÃ ĐẶT HÀNG PHẠM VI ĐO ĐỘ CHIA ĐỘ CHÍNH XÁC GHI CHÚ
1 2109S-10 1mm 0.01mm ±0.005mm  
2 1044S 5mm 0.01mm ±0.013mm  
3 2046S 10mm 0.01mm ±0.013mm  
4 2050S-19 20mm 0.01mm ±0.020mm  
5 2052S-19 30mm 0.01mm ±0.025mm  
6 2058S-19 50mm 0.01mm ±0.04mm  
7 2060S-19 80mm 0.01mm ±0.045mm  
8 2062S-19 100mm 0.01mm ±0.05mm