DƯỠNG KIỂM REN NGOÀI

Products include VAT
4057
Need more advice? Hotline/Zalo: 0905 412 411 - 0938 861 947
Competitive price
100% genuine product
Fast delivery
Vòng kiểm tra sai số cho phép của sản phẩm ren. Made in Japan
DETAILS

DƯỠNG KIỂM REN NGOÀI

Dưỡng kiểm ren ngoài:

– Sử dụng để kiểm tra ren ngoài.

– Dưỡng kiểm ren ngoài có 2 đầu GO và NO GO, ren được cho là đạt yêu cầu khi mà đầu GO vặn

  vào dễ dàng và ngược lại ren không đạt yêu cầu khi đầu NO GO khi vặn vào không vượt quá 

  2 vòng quay.

MÃ ĐẶT HÀNG

MÔ TẢ

MÃ ĐẶT HÀNG

MÔ TẢ

M2P0.4 GRIRII

thread ring gauge

M2X0.4-6g GRNR

ISO  thread ring gauge

M2.3P0.4 GRIRII

thread ring gauge

M2.6X0.45-6g GRNR

ISO  thread ring gauge

M2.5P0.45 GRIRII

thread ring gauge

M3X0.5-6g GRNR

ISO  thread ring gauge

M2.6P0.45 GRIRII

thread ring gauge

M4X0.7-6g GRNR

ISO  thread ring gauge

M3P0.5 GRIRII

thread ring gauge

M5X0.8-6g GRNR

ISO  thread ring gauge

M4P0.7 GRIRII

thread ring gauge

M6X1.0-6g GRNR

ISO  thread ring gauge

M5P0.8 GRIRII

thread ring gauge

M8X1.25-6g GRNR

ISO  thread ring gauge

M6P1.0 GRIRII

thread ring gauge

M10X1.0-6g GRNR

ISO  thread ring gauge

M7P1.0 GRIRII

thread ring gauge

M10X1.25-6g GRNR

ISO  thread ring gauge

M8P1.0 GRIRII

thread ring gauge

M10X1.5-6g GRNR

ISO  thread ring gauge

M8P1.25 GRIRII

thread ring gauge

M12X1.25-6g GRNR

ISO  thread ring gauge

M10P1.0 GRIRII

thread ring gauge

M12X1.75-6g GRNR

ISO  thread ring gauge

M10P1.25 GRIRII

thread ring gauge

M14X1.5-6g GRNR

ISO  thread ring gauge

M10P1.5 GRIRII

thread ring gauge

M14X2.0-6g GRNR

ISO  thread ring gauge

M12P1.25 GRIRII

thread ring gauge

M16X1.5-6g GRNR

ISO  thread ring gauge

M12P1.5 GRIRII

thread ring gauge

M16X2.0-6g GRNR

ISO  thread ring gauge

M12P1.75 GRIRII

thread ring gauge

M18X2.5-6g GRNR

ISO  thread ring gauge

M14P1.5 GRIRII

thread ring gauge

M20X1.5-6g GRNR

ISO  thread ring gauge

M14P2.0 GRIRII

thread ring gauge

M20X2.5-6g GRNR

ISO  thread ring gauge

M16P1.5 GRIRII

thread ring gauge

M24X2.0 6g GRNR

ISO  thread ring gauge

M16P2.0 GRIRII

hread ring gauge

   

M18P1.5 GRIRII

hread ring gauge

   

M18P2.5 GRIRII

hread ring gauge

   

M20P1.5 GRIRII

hread ring gauge

   

M20P2.5 GRIRII

hread ring gauge