DƯỠNG KIỂM TRỤC

Products include VAT
4055
Need more advice? Hotline/Zalo: 0905 412 411 - 0938 861 947
Competitive price
100% genuine product
Fast delivery
Dưỡng kiểm trục. Nsx: Sokuhansha - Japan
DETAILS

DƯỠNG KIỂM TRỤC

Kích thước danh nghĩa

Phía

thông

Phía dừng

 

d3

Tham Khảo

Số bao

Số bản

vào

 

m

Gói

vẽ

 

 

 

 

 

Kích thước

Dung sai cho phép

e

f

r

L

 

 

 

Tiêu chuẩn

max

 

 

10 ~ 14

13

38

7

32

 

7.874

0 – 0.0025

 

 

107

2

 

0 – 0.0025

14-18

17

42

10

 

 

10.414

 

 

 

 

 

 

Bản

18-24

35

6

0

6

1

1.6

119

3

vẽ

24-30

22

52

 

43

 

15.491

 

 

 

141

4

3

30-40

 

 

13

 

8

 

0.05

 

 

 

 

 

 

40-50

25

60

 

48

9.5

20.574

 

8

1.5

 

157

5

 

50-65

32

67

17

52