GIẤY ĐO ĐỘ PH ADVANTEC 07011030

Products include VAT
3780
Need more advice? Hotline/Zalo: 0905 412 411 - 0938 861 947
Competitive price
100% genuine product
Fast delivery
Khoảng đo: 1 >> 11, Size: 9mm x 6m. NSX: ADVANTEC - Japan
DETAILS

GIẤY ĐO ĐỘ PH ADVANTEC 07011030

Đặc tính:

 • Được đặt trong một hộp có độ kín cao để không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài.
 • Có thể cắt và sử dụng giấy thử một cách thích hợp cho chiều dài cần sử dụng, không lãng phí.

Đặc điểm kỹ thuật:

 • Khoảng đo PH: 1 đến 11.
 • Kích thước: 9mm x 6m.
 • Số lượng: 1 cuộn.
Ratings and comments

Review GIẤY ĐO ĐỘ PH ADVANTEC 07011030

5 0% | 0 review
4 0% | 0 review
3 0% | 0 review
2 0% | 0 review
1 0% | 0 review
Review GIẤY ĐO ĐỘ PH ADVANTEC 07011030
Choose a image
0 character ( Minimum of 10)
  +

  There are no reviews yet.

  No comments yet