Giấy đo PH WR 07011040

Products include VAT
3791
Need more advice? Hotline/Zalo: 0905 412 411 - 0938 861 947
Competitive price
100% genuine product
Fast delivery
Khoảng đo PH: 0 đến 14, Size: 9 mm × 5.5 m. NSX: ADVANTEC - Japan
DETAILS

Giấy đo PH WR 07011040

Đặc tính:

  • Được đặt trong một hộp có độ kín cao để không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài.
  • Có thể cắt và sử dụng giấy thử một cách thích hợp cho chiều dài cần sử dụng, không lãng phí.

Đặc điểm kỹ thuật:

  • Khoảng đo PH: 0 đến 14.
  • Kích thước: 9mm x 5,5m.
  • Số lượng: 1 cuộn.