Đồng hồ so chân gập (Test Indicator)

Products include VAT
4039
Need more advice? Hotline/Zalo: 0905 412 411 - 0938 861 947
Competitive price
100% genuine product
Fast delivery
- Dùng để so sánh các vị trí với nhau hoặc với điểm chuẩn có độ nhạy cao. - Khi sử dụng phải có đồ giá giữ cố định đồng hồ. - Độ chính xác cao. - Thiết kế chuẩn, gọn nhẹ, dễ sử dụng. - Đọc kết quả trên đồng hồ.
DETAILS

Đồng hồ so chân gập (Test Indicator)

– Dùng để so sánh vị trí với nhau, các kích thước, độ định tâm, độ lệch của trục quay và xoay của máy.

– Đầu đo có hình một quả cầu nên có thể đo ở các vị trí hẹp (kích thước tiêu chuẩn φ2mm).
– Tùy thuộc vào vị trí đo có thể sử dụng các đầu đô ngoài kích thước tiêu chuẩn như φ0.6mm, φ0.8mm, φ1mm.

 

STT MÃ ĐẶT HÀNG PHẠM VI ĐO ĐỘ CHIA ĐỘ CHÍNH XÁC GHI CHÚ
1 LT-310 0.8mm 0.01mm 0.003mm  
2 LT-311 0.8mm 0.01mm 0.003mm  
3 LT-314 0.5mm 0.01mm 0.003mm  
4 LT-315 0.8mm 0.01mm 0.003mm  
5 LT-316 1mm 0.01mm 0.003mm  
6 LT-370 0.28mm 0.002mm 0.001mm  
7 LT-315PS 0.8mm 0.01mm 0.003mm  
8 LT-316PS 1mm 0.01mm 0.003mm  
9 LT-352 0.8mm 0.01mm 0.003mm  
10 LT-353 0.8mm 0.01mm 0.003mm  
11 LT-354 0.5mm 0.01mm 0.003mm  
12 LT-355 0.28mm 0.002mm 0.001mm  
13 LT-358 0.2mm 0.001mm 0.001mm  
14 LT-352-5 0.8mm 0.01mm 0.003mm  
15 LT-353-5 0.8mm 0.01mm 0.003mm  
16 LT-355-10 0.28mm 0.002mm 0.001mm  
17 LT-358-15 0.2mm 0.001mm 0.001mm