One Revolution Dial Indicator

Products include VAT
4031
Need more advice? Hotline/Zalo: 0905 412 411 - 0938 861 947
Competitive price
100% genuine product
Fast delivery
- Dùng để so sánh các vị trí với nhau hoặc với điểm chuẩn có độ nhạy cao. - Khoảng cách tỷ lệ (1 thang đo), tùy thuộc vào mục đích sử dụng chia làm 6 loại là 0.0005mm, 0.001mm, 0.005mm, 0.01mm, 0.05mm, 0.1mm. - Phạm vi đo tối thiểu từ 0.08mm đến 150mm. - Thiết kế chuẩn, gọn nhẹ, dễ sử dụng. - Đọc kết quả trên đồng hồ.
DETAILS

One Revolution Dial Indicator

Model

Measuring Range (mm)

Graduation

(mm)

Repeatability

(µm)

Indication Error (µm)

Hysteresis (µm)

Standard Contact Point

Measuring Force (N)

Weight (g)

Adjacent Error

1 Revolution

Total Range

TM-1200

0.16(3.5)

0.001

0.5

2.5

±5

3

ZS-017

1.5 or less

175

TM-1210

0.08(3.5)

0.001

0.8

2.5

±3.5

3

ZS-017

1.5 or less

175

TM-1211

0.2(3.5)

0.001

0.5

2.5

±5

3

ZS-017

1.5 or less

175

TM-102

1(5)

0.01

5

7

±10

5

ZS-017

1.4 or less

150

TM-98

3.2(6)

0.1

20

20

±40

20

ZS-017

1.4 or less

150

TM-5210

0.08(3.5)

0.0005

0.8

2.5

±2.5

2.5

ZS-017

1.5 or less

175