Panme Loại Mõ Cặp (Caliper Type Micrometers)

Số lượt đánh giá: 0
Điểm đánh giá trung bình: 0

Panme Loại Mõ Cặp (Caliper Type Micrometers)

Products include VAT
3914
Need more advice? Hotline/Zalo: 0905 412 411 - 0938 861 947
Competitive price
100% genuine product
Fast delivery
DETAILS

Panme Loại Mõ Cặp (Caliper Type Micrometers)

Tính năng k thuật
– Dùng để đo đường kính ngoài các trục có vị trí phức tạp…
– Độ chính xác cao, đọc kết quả đo trên màn hình hiển thị LCD (thước điện tử) và
trên vạch chia (thước cơ).

STT MÃ ĐẶT HÀNG PHẠM VI ĐO ĐỘ CHIA ĐỘ CHÍNH XÁC GHI CHÚ
1 143-101 0 – 25mm   ±5μm  
2 143-102 25 – 50mm   ±6μm  
3 143-103 50 – 75mm   ±7μm  
4 143-104 75 – 100mm   ±8μm  
5 343-250 0 – 25mm   ±5μm  
6 343-250 25 – 50mm   ±6μm  
7 343-250 50 – 75mm   ±7μm  
8 343-253 75 – 100mm   ±8μm