Panme đầu nhọn (Point Micrometers)

Products include VAT
3922
Need more advice? Hotline/Zalo: 0905 412 411 - 0938 861 947
Competitive price
100% genuine product
Fast delivery
DETAILS

Panme đầu nhọn (Point Micrometers)

Tính năng kỹ thuật
– Dùng để đo các điểm có biên dạng phức tạp,…
– Độ chính xác cao, đọc kết quả đo trên màn hình hiển thị LCD (thước điện tử) và trên
vạch chia (thước cơ).

STT MÃ ĐẶT HÀNG PHẠM VI ĐO ĐỘ CHIA ĐỘ CHÍNH XÁC GHI CHÚ
1 112-153 0 – 25mm 0.01mm ±3μm Góc mũi 150
2 112-154 25 – 50mm
3 112-201 0 – 25mm ±3μm Góc mũi 300
4 112-202 25 – 50mm
5 342-251 0 – 25mm 0.001mm ±2μm Góc mũi 150
6 342-252 25 – 50mm
7 342-261 0 – 25mm ±2μm Góc mũi 300
8 342-262 25 – 50mm