Panme đo mép lon.

Products include VAT
3604
Need more advice? Hotline/Zalo: 0905 412 411 - 0938 861 947
Competitive price
100% genuine product
Fast delivery
DETAILS

Panme đo mép lon.

– Dùng để đo chiều dày, chiều cao và chiều sâu của mép lon…
– Độ chính xác cao, đọc kết quả vạch chia.

STT MÃ ĐẶT HÀNG  PHẠM VI ĐO ĐỘ CHIA ĐỘ CHÍNH XÁC GHI CHÚ
1 147-103 0-13mm 0.01mm ±3μm Dùng cho lon sắt
2 147-105 Dùng cho lon nhôm
3 147-202 Dùng cho lon Gas