TECLOCK GMD-1J External Dial Caliper Gauge (0~90mm/0.1mm)

Số lượt đánh giá: 0
Điểm đánh giá trung bình: 0

TECLOCK GMD-1J External Dial Caliper Gauge (0~90mm/0.1mm)

Products include VAT
3898
Need more advice? Hotline/Zalo: 0905 412 411 - 0938 861 947
Competitive price
100% genuine product
Fast delivery
Các đồng hồ đo này được thiết kế để sử dụng để đo kích thước bên ngoài của phần gia công đo dày và lớn hoặc các sản phẩm có hình dạng đặc biệt dường như khó đo lường.
DETAILS

TECLOCK GMD-1J External Dial Caliper Gauge (0~90mm/0.1mm)

Manufacturer: TECLOCK

Model: GMD-1J

Origin: Japan 

Measuring Range: 0~90 mm

Graduation: 0.1 mm

Indication Error: ±0.1 mm

Maximum Measuring Depth: 125 mm

Measuring Force: ≤ 5 N

Weight: 560 g