THƯỚC ĐO CAO CƠ (Vernier height gage)

Số lượt đánh giá: 0
Điểm đánh giá trung bình: 0

THƯỚC ĐO CAO CƠ (Vernier height gage)

Products include VAT
3596
Need more advice? Hotline/Zalo: 0905 412 411 - 0938 861 947
Competitive price
100% genuine product
Fast delivery
DETAILS

THƯỚC ĐO CAO CƠ (Vernier height gage)

STT MÃ ĐẶT HÀNG PHẠM VI ĐO ĐỘ CHIA ĐỘ CHÍNH XÁC TRỌNG LƯỢNG
1 514-102 0 – 300mm 0.02 mm ±0.04mm 3.1Kg
2 514-104 0 – 450mm ±0.05mm 3.4
3 514-106 0 – 600mm 7.4
4 514-108 0 – 1000mm ±0.07mm 20
5 514-103 0 – 12’’/0-300mm 0.01’’/0.02mm ±0.05mm 3.1
6 514-105 0 -18’’/0-450mm ±0.02mm 3.4
7 514-107 0 – 24’’/0-600mm 7.4