THƯỚC ĐO CAO ĐỒNG HỒ CÓ BỘ ĐẾM SỐ (Dial height gage)

Số lượt đánh giá: 0
Điểm đánh giá trung bình: 0

THƯỚC ĐO CAO ĐỒNG HỒ CÓ BỘ ĐẾM SỐ (Dial height gage)

Products include VAT
3594
Need more advice? Hotline/Zalo: 0905 412 411 - 0938 861 947
Competitive price
100% genuine product
Fast delivery
DETAILS

THƯỚC ĐO CAO ĐỒNG HỒ CÓ BỘ ĐẾM SỐ (Dial height gage)

STT MÃ ĐẶT HÀNG PHẠM VI ĐO ĐỘ CHIA  CHÍNH XÁC TRỌNG LƯỢNG GHI CHÚ
1 192-130 0 – 300mm 0.01mm ±0.03mm 4.2KgKg Hệ mét
2 192-131 0 – 450mm ±0.05mm 9.2Kg
3 192-132 0 – 600mm 9.8Kg
4 192-133 0 -1000mm ±0.07mm 17Kg
5 192-150 0 – 12’’ 0.001’’ ±0.0015’’ 4.2Kg Hệ Inch
6 192-151 0 – 1 8’’ ±0.002’’ 9.2Kg
7 192-152 0 – 24’’ 9.8Kg
8 192-153 0 – 40’’ ±0.003’’ 17Kg