THƯỚC ĐO CAO ĐIỆN TỬ (Digimatic height gage)

Số lượt đánh giá: 0
Điểm đánh giá trung bình: 0

THƯỚC ĐO CAO ĐIỆN TỬ (Digimatic height gage)

Products include VAT
3595
Need more advice? Hotline/Zalo: 0905 412 411 - 0938 861 947
Competitive price
100% genuine product
Fast delivery
DETAILS

THƯỚC ĐO CAO ĐIỆN TỬ (Digimatic height gage)

STT MÃ ĐẶT HÀNG PHẠM VI ĐO ĐỘ CHIA ĐỘ CHÍNH XÁC TRỌNG LƯỢNG GHI CHÚ
1 192-613-10 0 – 300mm 0.01mm ±0.02mm 5.7 Kg Sản xuất tại
Nhật Bản
2 192-614-10 0 – 600mm 0 – 600mm 8.3Kg
3 192-615-10 0 – 1000mm ±0.07mm 15.7Kg
4 570-302 0 – 300mm ±0.03mm 4.6Kg

Sản xuất tại 

Trung Quốc

5 570-304 0 – 600mm ±0.05mm 6.4Kg