THƯỚC ĐO SÂU CƠ (Vernier depth gage)

Số lượt đánh giá: 0
Điểm đánh giá trung bình: 0

THƯỚC ĐO SÂU CƠ (Vernier depth gage)

Products include VAT
3580
Need more advice? Hotline/Zalo: 0905 412 411 - 0938 861 947
Competitive price
100% genuine product
Fast delivery
DETAILS

THƯỚC ĐO SÂU CƠ (Vernier depth gage)

STT MÃ ĐẶT HÀNG PHẠM VI ĐO ĐỘ CHI ĐỘ CHÍNH XÁC KÍCH THƯỚC ĐẾ GHI CHÚ
1 527-201 0 – 150mm 0.05mm ±0.05mm 100×6.5mm  
2 527-202 0 – 200mm
3 527-203 0 – 300mm ±0.08mm
4 527-204 0 – 600mm ±0.10mm
5 527-205 0 – 1000mm ±0.15mm 250x10mm
6 527-111 0 – 6’’ ±0.001’’ 3.93’’x2.5’’ Có ốc
chỉnh tinh
7 527-112 0 – 8’’
8 527-113 0 – 12’’ ±0.0015’’ 9.8’’x0.39’’
9 527-114 0 – 24’’ ±0.002’’
10 527-115 0 – 40’’ ±0.003’’