THƯỚC ĐO SÂU (Depth micrometer)

Products include VAT
3581
Need more advice? Hotline/Zalo: 0905 412 411 - 0938 861 947
Competitive price
100% genuine product
Fast delivery
DETAILS

THƯỚC ĐO SÂU (Depth micrometer)

STT MÃ ĐẶT HÀNG PHẠM VI ĐO ĐỘ CHIA KÍCH THƯỚC ĐẾ SỐ ĐẦU NỐI GHI CHÚ
1 329-350-10 0 – 150mm / 0 – 6’’ 0.001mm 101.6x16mm 6 Panme điện tử
2 329-351-10 0 – 300mm / 0 – 12’’ 63.5x16mm 12
3 129-110 0-75mm 0.01mm 3 Panme cơ
4 129-114 101.6x16mm
5 129-111 0 – 100mm 63.5x16mm 4
6 129-115 101.6x16mm
7 129-112 0 – 150mm 63.5x16mm 6
8 129-116 101.6x16mm
9 129-152 0-300mm 63.5x16mm 12
10 129-153 101.6x16mm