THƯỚC ĐO SÂU ĐIỆN TỬ (Digimatic depth gage)

Số lượt đánh giá: 0
Điểm đánh giá trung bình: 0

THƯỚC ĐO SÂU ĐIỆN TỬ (Digimatic depth gage)

Products include VAT
3579
Need more advice? Hotline/Zalo: 0905 412 411 - 0938 861 947
Competitive price
100% genuine product
Fast delivery
DETAILS

THƯỚC ĐO SÂU ĐIỆN TỬ (Digimatic depth gage)

STT MÃ ĐẶT HÀNG PHẠM VI ĐO ĐỘ CHIA ĐỘ CHÍNH XÁC KÍCH THƯỚC ĐẾ GHI CHÚ
1 571-211-20 0 – 150mm/0-6’’ 0.01mm ±0.02mm 100x6mm
100×6.5mm
**: IP67
2 571-212-20 0 – 200mm/0-8’’
3 571-213-20 0 – 200mm/0-8’’ ±0.03mm
4 571-251-10** 0 – 150mm ±0.02mm
5 571-252-10** 0 – 200mm
6 571-253-10** 0 – 300mm ±0.03mm  
7 571-204-10 0 – 450mm ±0.05mm 250x10mm
8 571-205-10 0 – 600mm
9 571-206-10 0 – 750mm ±0.06mm
10 571-207-10 0 – 1000mm ±0.07mm