Thước quang (Linear scales)

Products include VAT
3575
Need more advice? Hotline/Zalo: 0905 412 411 - 0938 861 947
Competitive price
100% genuine product
Fast delivery
DETAILS

Thước quang (Linear scales)

– Dùng để đo các dịch chuyển thẳng.
– Nâng nâng cao độ chính xác gia công của máy công cụ.
– Model AT715 (Sản xuất theo tiêu chuẩn IP67)

STT MÃ ĐẶT HÀNG KHOẢNG ĐO ĐỘ CHÍNH XÁC CHIỀU DÀI CÁP ĐI KÈM
1 539-801 100mm ±5μm 3.5m
2 539-803 200mm ±5μm 3.5m
3 539-805 300mm ±5μm 3.5m
4 529-807 400mm ±5μm 3.5m
5 529-807 500mm ±5μm 3.5m
6 539-813 600mm ±7μm 3.5m
7 539-814 7100mm ±7μm 3.5m
8 539-815 800mm ±7μm 3.5m
9 539-816 900mm ±7μm 3.5m
10 539-817 1000mm ±7μm 5m