Thước vuông

Products include VAT
3927
Need more advice? Hotline/Zalo: 0905 412 411 - 0938 861 947
Competitive price
100% genuine product
Fast delivery
DETAILS

Thước vuông

– Dùng để đo độ vuông góc các chi tiết hoặc của hai mặt phẳng…
– Độ chính xác cao.

STT MÃ ĐẶT HÀNG KÍCH THƯỚC ĐỘ VUÔNG GÓC GHI CHÚ
BÊN NGOÀI BÊN TRONG
1 916-211 50 x 4 x 40mm 6μm 12.5μm Loại thường
2 916-212 75 x 50 x 4mm 6.5μm 14m
3 916-213 100 x 70 x 4mm 7μm 15μm
4 916-214 150 x 100 x 5.5mm 8μm 17.5μm
5 916-215 200 x 130 x 5.5mm 9μm 20μm
6 916-216 250 x 165 x 8mm 10μm 22.5μm
7 916-217 300 x 200 x 8mm 11μm 25μm
8 916-218 400 x 250 x 10mm 13μm 30μm
9 916-401 75 x 50 x 4mm 6.6μm 14μm
10 916-402 100 x 70 x 4mm 7μm 15μm Loại có đế
11 916-403 150 x 100 x 4mm 8μm 17.5μm
12 916-404 200 x 130 x 4mm 9μm 20μm
13 916-405 250 x 165 x 5.5mm 10μm 22.5μm
14 916-406 300 x 200 x 5.5mm 11μm 25
15 916-407 400 x 250 x 8mm 13μm 30μm
16 916-100 50 x 40mm 2.5μm 6μm Loại vát góc cạnh
17 916-101 75 x 50mm 3μm 6.5μm
18 916-102 100 x 70mm 3μm 7μm
19 916-103 150 x 100mm 3.5μm 8μm
20 916-104 200 x 130mm 4μm 9μm