Testing & Calibration solutions
Testing & Calibration solutions

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SATO 7210

1. Kiểm tra lô cuộn giấy, bút đầu ghi
– Tháo các miếng chêm cố định các chi tiết.

– Vặn ốc bên trên và bên dưới lô cuộn giấy để chỉnh trục quay vừa phải, không quá chặt và cũng không quá lỏng.

– Kiểm tra các đầu bút ghi: tháo nút đậy màu tím, chỉnh bút ghi đặt trên thân lô cuộn giấy.

2. Đặt giấy
– Tháo nẹp giữ cuộn giấy: Đẩy chốt hướng lên trên để mở bung nẹp kẹp giấy.

– Cuộn giấy và đặt giấy

3.Lắp pin
– Dùng tay mở khóa nắp hộp chứa Pin cấp nguồn cho máy hoạt động.

– Đặt Pin đúng cực nguồn Pin như biểu thị trên nắp.

4.Thiết lập chế độ làm việc cho máy
– Tùy thuộc loại giấy sử dụng để ghi kết quả đo theo phạm vi là 32 ngày (32d); 1 tuần (7d) hoặc 1 ngày (1d), người dùng lựa chọn chế độ ghi bằng cách dịch chuyển chốt vào các biểu thị: 32d / 7d / 1d.

SHARE

Related articles