DƯỠNG KIỂM FC Series EISEN

Sản phẩm đã bao gồm VAT
740
Cần tư vấn thêm? Hotline/Zalo: 0905 412 411 - 0938 861 947
Giá cạnh tranh
Hàng chính hãng 100%
Giao hàng nhanh
Dùng đo, kiểm tra lỗ khoan. Kiểm tra tra lỗ khoan phôi trước khi cắt ren Hàng có sẵn.
THÔNG TIN CHI TIẾT

DƯỠNG KIỂM FC Series EISEN

Dimensions

Specifications

Set Range(mm)

Length(mm)

Tolerance

Roundness

Cylindricity

20.00mm ~ 30.00mm

50.00

±2μm

1.6μm

1.6μm

30.01mm ~ 50.00mm

50.00

±3μm

2.4μm

2.4μm

·         Tap hole is M10x1.5 with a depth of 12mm

Dimensions

Set No.

Step(mm)

Set
Size(mm)

Number
of pins

Price

FC-20A

0.01mm

20.00 20.01… 20.49 20.50

51

250,000

FC-20B

0.01mm

20.50 20.51… 20.99 21.00

51

250,000

FC-21A

0.01mm

21.00 21.01… 21.49 21.50

51

256,000

FC-21B

0.01mm

21.50 21.51… 21.99 22.00

51

256,000

FC-22A

0.01mm

22.00 22.01… 22.49 22.50

51

296,000

FC-22B

0.01mm

22.50 22.51… 22.99 23.00

51

296,000

FC-23A

0.01mm

23.00 23.01… 23.49 23.50

51

350,000

FC-23B

0.01mm

23.50 23.51… 23.99 24.00

51

350,000

FC-24A

0.01mm

24.00 24.01… 24.49 24.50

51

390,000

FC-24B

0.01mm

24.50 24.51… 24.99 25.00

51

390,000

FC-25A

0.01mm

25.00 25.01… 25.49 25.50

51

460,000

FC-25B

0.01mm

25.50 25.51… 25.99 26.00

51

460,000

FC-26A

0.01mm

26.00 26.01… 26.49 26.50

51

484,000

FC-26B

0.01mm

26.50 26.51… 26.99 27.00

51

484,000

FC-27A

0.01mm

27.00 27.01… 27.49 27.50

51

504,000

FC-27B

0.01mm

27.50 27.51… 27.99 28.00

51

504,000

FC-28A

0.01mm

28.00 28.01… 28.49 28.50

51

548,000

FC-28B

0.01mm

28.50 28.51… 28.99 29.00

51

548,000

FC-29A

0.01mm

29.00 29.01… 29.49 29.50

51

598,000

FC-29B

0.01mm

29.50 29.51… 29.99 30.00

51

598,000

FC-30A

0.01mm

30.00 30.01… 30.49 30.50

51

616,000

FC-30B

0.01mm

30.50 30.51… 30.99 31.00

51

616,000

FC-31A

0.01mm

31.00 31.01… 31.49 31.50

51

635,000

FC-31B

0.01mm

31.50 31.51… 31.99 32.00

51

635,000

FC-32A

0.01mm

32.00 32.01… 32.49 32.50

51

635,000

FC-32B

0.01mm

32.50 32.51… 32.99 33.00

51

635,000

·         ※26 pin gauges + 25 pins gauges (2 sets) are provided in one package.·         ※Pin gauges also sold individually. Special sizes are also available.

·         ※No class settings.