NHIỆT KẾ THỦY NGÂN

Sản phẩm đã bao gồm VAT
1730
Cần tư vấn thêm? Hotline/Zalo: 0905 412 411 - 0938 861 947
Giá cạnh tranh
Hàng chính hãng 100%
Giao hàng nhanh
Dải đo: 0~100℃. Độ chia: 1/10. Nsx: NIHONKEl - Japan
THÔNG TIN CHI TIẾT

NHIỆT KẾ THỦY NGÂN

精密棒状温度計 Mercury, Precision 

番 号

目盛範囲

 量  全

長 感温液

No.

scale range

Sub-division

Total Length

Li quid

JC-2021

0~100℃

1/2

30cm

M

JC-2022

-20~100℃

JC-2023

0~100℃

JC-2024

0~150℃

JC-2025

0~200℃

JC-2026

0~ 50℃

1/5

JC-2027

-20~ 50℃

JC-2028

-30~ 50℃

JC-2029

0~100℃

JC-2030

0~ 50℃

45cm

JC-2031

-20~ 50℃

JC-2032

-30~ 50℃

JC-2033

0~100℃

JC-2034

-20~100℃

JC-2035

0~ 50℃

1/10

30cm

JC-2036

-20~ 50℃

JC-2037

-30~ 50℃

33cm

JC-2038

0~ 50℃

45cm

JC-2039

-20~ 50℃

JC-2040

-30~ 50℃

JC-2041

0~100℃

JC-2042

-20~100℃

JC-2043

0~100℃

60cm

JC-2044

-20~100℃

JC-2045

– 5~ 35℃

1/5

30cm

JC-2046

– 5~ 35℃

1/10